Kategoria: News

Gabnet fizjoterapeutyczny - wymogi dla fizjoterapeuty świadczącego swoje usługi podczas wizyt domowych u pacjentów - dotyczy go ustawa

Wymogi związane z gabinetem fizjoterapeutycznym dla fizjoterapeuty świadczącego swoje usługi podczas wizyt domowych u pacjentów – dotyczy go ustawa?

21950
Wymogi związane z gabinetem fizjoterapeutycznym dla fizjoterapeuty świadczącego swoje usługi podczas wizyt domowych u pacjentów - dotyczy go ustawa? Fizjoterapeuta świadczący swoje usługi podczas wizyt domowych u pacjentów, może być osobą zatrudnioną bądź pracować na własnej działalności gospodarczej. Fizjoterapeuta wykonujący swój zawód w ramach działalności gospodarczej jest podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy [...]
Gabinet fizjoterapeutyczny przed ustawą - jak działają prawa fizjoterapeuty?

Czy jeśli ktoś miał gabinet wcześniej, niż weszła ustawa. Ma mniej niż 6 lat doświadczenia którego wymaga ustawa i tylko licencjat to czy ma zamykać gabinet? Czy prawo nie działa wstecz?

18714

Gabinet fizjoterapeutyczny przed ustawą – jak działa prawo fizjoterapeutyczne? Czy jeśli ktoś miał gabinet wcześniej, niż weszła ustawa. Ma mniej niż 6 lat doświadczenia którego wymaga ustawa i tylko licencjat to czy ma zamykać gabinet? Czy prawo nie działa wstecz? Prawo posługiwania się tytułem zawodowym „fizjoterapeuty” przysługuje osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Fizjoterapeucie, który […]

Warunki masażu w biurach | Technik masażysta - ustawa fizjoterapeutyczna

Jakie warunki muszą być spełnione aby wykonywać masaż w biurach (nie taki na krzesłach) dla technika masażu zatrudnionego na umowę zlecenie. Czy ich obowiązuje ustawa fizjo?

19659

Warunki masażu w biurach Jakie warunki muszą być spełnione aby wykonywać masaż w biurach (nie taki na krzesłach) dla technika masażu zatrudnionego na umowę zlecenie. Czy ich obowiązuje ustawa fizjo?   Ustawa o fizjoterapeutach określa kwestie związane z wykonywaniem prawa zawodu fizjoterapeuty. Ustawa za fizjoterapeutę uznaje osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje, określone w ustawie. Ponadto Krajowa Izba […]

Czy fizjoterapeuta może wykonywać zabieg per rectum?

3

21822

Badanie proktologiczne, zwane także badaniem per rectum jest badaniem odbytu i odbytnicy za pomocą ręki. Pozwala to na ocenę struktur znajdujących się wewnątrz jelita grubego, jak i okolicy – gruczołu krokowego, pęcherzyków nasiennych, macicy, jajników. Badanie proktologiczne to nie tylko ocena za pomocą dotyku – analiza śladów na rękawiczce badającego pozwala wnioskować np. o krwawieniu czy nadmiernej ilości śluzu. […]

Kiedy fizjoterapeuta może utracić prawo do wykonywania zawodu?

25130

Obecnie kwestie dostępu do zawodu fizjoterapeuty regulują przepisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r.  Art. 13 ustawy wskazuje, że prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 2) jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, co potwierdza się orzeczeniem lekarskim […]

Czy fizjoterapeuta, który założył prywatny gabinet przed wejściem ustawy, będzie mógł go dalej prowadzić mimo, iż nie posiada magistra i 6 letniego wymaganego doświadczenia?

1

24147

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty szczegółowo reguluje kwestie dostępu do zawodu i prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Art. 13 ustawy wskazuje, iż prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 2) jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, co potwierdza […]

Czy suche igłowanie w fizjoterapii jest zabronione?

1

33636

Czy polskie prawo pozwala fizjoterapeucie przerywać ciągłość tkanek ludzkich (skóry)? Aby odpowiedzieć na to pytanie konieczne jest ustalenie, co rozumiemy pod poszczególnymi pojęciami. Wiemy bowiem kto ma działać – fizjoterapeuta. Jednak nie wiemy o jakie przerwanie ciągłości tkanek chodzi, w jakim celu ma być ono wykonane oraz czy osoba, która „jest ich właścicielem”, wyraziła na […]

Czy jeśli fizjoterapeuta ukończył studia ratownictwa medycznego lub pielęgniarstwa ale nie pracuje ani jako pielęgniarz ani jako ratownik a jedynie prowadzi prywatny gabinet fizjoterapii to czy może wykonywać iniekcje dostawowe/ do mięśniowe?

20589

  Kto według prawa może wykonywać iniekcje? Fizjoterapeuta pomimo ukończenia studiów na kierunku ratownictwa medycznego lub pielęgniarstwa, a bez prawa do wykonywania zawodu nie może wykonywać iniekcji. Obecny stan prawny nie daje fizjoterapeutom takiego uprawnienia. Mimo, iż ustawa z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty w art. 4 uprawnia do udzielania świadczeń zdrowotnych, to […]

Kim wg polskiego prawa jest akupunkturzysta?

10644

Aby wykonywać zawód akupunkturzysty nie ma prawnego wymogu posiadania wyższego wykształcenia, ukończenia określonych kursów, szkoleń, czy nawet posiadania odpowiedniego doświadczenia. Aby udzielać porad, prowadzić praktykę należy wpisać się do Ewidencji Działalności Gospodarczej jako działalność “paramedyczna”. W Polsce zawód akupunkturzysty jest zawodem nazwanym, ale nie jest tzw. zawodem regulowanym. Wyjaśnia to rozporządzenie Ministra Pracy z 7 […]