Czy fizjoterapeuta może zalecać komuś zioła/suplementy ?

6305

Fizjoterapeuci podczas wykonywania pracy mają dostęp do wyrobów medycznych, ziół czy suplementów. Jako uzupełnienie procesu leczenia w fizjoterapii używa się bardzo często także leków. Zdecydowana większość z nich jest dostępna bez recepty. Jednak mimo to, iż są one dostępne „od ręki” to wykonując zawód fizjoterapeuty nie można zalecać pacjentom ziół, wyrobów medycznych, czy suplementów, a tym bardziej leków.

Co mówi o tym polskie prawo?

Należy pamiętać, iż przepisy jednoznacznie wskazują, że leki powinny być zażywane za zgodą lekarza i pod jego nadzorem. Na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2012 poz. 260) w polskim ustawodawstwie ustalono, że leki mogą być przepisywane przez lekarzy.

Od tej zasady polskie prawo ustanowiło dwa wyjątki:

1. Na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. (Poz. 17390
w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, które mogą być ordynowane przez pielęgniarki i położne, również uprawnienie do wypisywania recept na niektóre środki medyczne otrzymały pielęgniarki i położne.

2. Natomiast art. 96 ust. 3 i 4 ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2142, 2003) zezwala również na wypisywanie recept farmaceutycznych oraz wydawanie leków bez recepty przez farmaceutę posiadającego prawo wykonywania zawodu wyłącznie w sytuacjach zagrożenia życia.

Widocznym jest, iż zażywanie jakichkolwiek substancji: leków, ziół, suplementów powinno być skonsultowane z lekarzem. Wprowadzono też możliwość wypisania recept przez pielęgniarki, położne oraz farmaceutów. Prawo to jednak jest ściśle określone i możliwe do stosowania
w wyjątkowych sytuacjach zagrażających życiu człowieka.

W obecnym stanie prawnym nie istnieją uregulowania, które pozwalałyby fizjoterapeutom korzystać z takiego uprawnienia.

Warto natomiast zwrócić uwagę na sytuacje, w których fizjoterapeuta zauważa, iż dany pacjent źle się czuje lub źle wygląda. Rodzi to w nim obowiązek (tak jak w każdym człowieku), aby takiej osobie udzielić pomocy i skierować do odpowiedniego lekarza. Odpowiedzialność prawna jaka ciąży na człowieku, który nie udzieli pomocy osobie, która jej potrzebuje, mimo posiadanych umiejętności i wiedzy występuje na mocy art. 162 kodeksu karnego.

Jakie zagrożenia niesie przepisywanie pacjentom leków przez fizjoterapeutów?

Natomiast za podejmowanie działań niezgodnych z etyką zawodową – zalecanie leków – fizjoterapeuta ponosi odpowiedzialność zawodową, o której mowa w art. 85 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Natomiast art. 58 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. 1997 nr 28 poz. 152) stanowi, iż kto bez uprawnień udziela świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu, podlega karze grzywny. Postępowanie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Jeżeli sprawca czynu działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadza w błąd co do posiadania takiego uprawnienia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do rok.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *