Kim wg polskiego prawa jest akupunkturzysta?

9973

Aby wykonywać zawód akupunkturzysty nie ma prawnego wymogu posiadania wyższego wykształcenia, ukończenia określonych kursów, szkoleń, czy nawet posiadania odpowiedniego doświadczenia. Aby udzielać porad, prowadzić praktykę należy wpisać się do Ewidencji Działalności Gospodarczej jako działalność “paramedyczna”. W Polsce zawód akupunkturzysty jest zawodem nazwanym, ale nie jest tzw. zawodem regulowanym. Wyjaśnia to rozporządzenie Ministra Pracy z 7 sierpnia 2014 r., które umieszcza akupunkturzystę jako zawód sklasyfikowany pod pozycją 323001, w grupie zawodów ŚREDNI PERSONEL DO SPRAW ZDROWIA. Zawód akupunkturzysty nie wymaga wyższego wykształcenia, pozostałe zawody
z wyżej wymienionej grupy już takiego wymagają.

Co oznacza, że nie jest zawodem regulowanym?

Nie jest zawodem regulowanym, to znaczy jego wykonywanie może odbywać się na podstawie ustawy o swobodzie wykonywania działalności gospodarczej. Wynika z niej, że dozwolone jest wszystko, jeżeli ustawa nie wymaga określonych dodatkowych uprawnień/kompetencji.

Art. 6. 1. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. 

Szkolenia w zawodzie akupunkturzysty odbywają się w szkołach niepublicznych i policealnych, ponieważ pozostałe nie posiadają odpowiednich regulacji prawnych, pozwalających
na kształcenie.  Akupunkturzysta ma możliwość stałego rozwoju i poszerzania kompetencji
z dziedziny tradycyjnej medycyny chińskiej, anatomii, fizjologii, patologii i psychologii poprzez uczestniczenie w kursach, szkoleniach i konferencjach zawodowych prowadzonych przez szkoły i uczelnie wyższe. Faktycznie więc zawód akupunkturzysta w świetle polskiego prawa nie wymaga ukończenia odpowiedniej szkoły, szkolenia, czy nawet kursu. Mając na uwadze jednak dobro i zdrowie pacjenta, posiadanie przygotowania i doświadczenia jest zalecane,
by świadczyć usługi lecznicze. Akupunkturzysta powinien być w pełni świadomy swoich czynów, żeby nie narazić pacjenta na uszczerbek na zdrowiu/życiu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *