Kim wg polskiego prawa jest osteopata i jakie ma uprawnienia?

7837
Czym jest osteopatia?

Osteopatia jest gałęzią medycyny, posiadająca własną historię i filozofię. Posiada własną metodę diagnozowania i leczenia. W sferze diagnostyki skupia się na analizie ruchomości tkanek miękkich i stawów. Wykorzystując techniki manualne wspomaga samoleczenie organizmu. Jest systemem leczenia manualnego, powstałym ponad 100 lat temu w USA.

Jak polskie prawo klasyfikuje zawód osteopatii?

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania,
zawód osteopaty jest wpisany do Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod nr 323010
i na tej  podstawie Uczelnie dokonują nauczania zawodowego w tym zakresie.

Jak pracuje osteopata?

Podstawą osteopatii jest znajomość anatomii i fizjologii człowieka, a więc budowy i funkcji wszystkich narządów, zasad ich współdziałania i wzajemnych regulacji. Jako specjalista pierwszego kontaktu osteopata nie może oczywiście przeoczyć objawów wymagających szybkiej interwencji lekarza.

Kim jest osteopata?

Osteopatą w Polsce jest więc magister fizjoterapii bądź lekarz medycyny, który przeszedł pięcioletnie szkolenie osteopatyczne, napisał oraz obronił pracę dyplomową z zakresu osteopatii. Obecnie w Polsce kształci się osteopatów na podyplomowych studiach medycyny osteopatycznej dla lekarzy i fizjoterapeutów, które podlegają przepisom Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Dlatego też o przyjęcie na studia podyplomowe w zakresie nauk medycznych, zgodnie z powyższą ustawą, może ubiegać się każda osoba, która ma już wykształcenie medyczne i prawo do wykonywania zawodu medycznego. Tak zaawansowana edukacja jest niezbędna, gdyż specjalista tej dziedziny musi posiadać szersze spojrzenie na anomalie układu ruchowego i funkcjonowanie całego organizmu. Osteopatia jest zawodem medycznym w ramach, którego wykonuje się leczenie osteopatyczne u pacjentów z dysfunkcją somatyczną sklasyfikowaną jako jednostka chorobowa
w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 pod nr M99. Osteopata stosuje metody diagnostyki strukturalnej, funkcjonalnej, obrazowej oraz prowadzi leczenie osteopatyczne, stosując zabiegi terapeutyczne sklasyfikowane w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 nr 93.6.

W Polsce od 2005 roku funkcjonuje Towarzystwo Osteopatów Polskich, które należy do Europejskiej Federacji Osteopatów. Towarzystwo Osteopatów Polskich stworzyło Kodeks Etyki Zawodowej.

Niestety oprócz osteopatów, którzy są lekarzami lub fizjoterapeutami, spotyka się również osteopatów, którzy nie posiadają żadnego kierunkowego wykształcenia, sami uczyli się „fachu”. Reklamują się jako osteopaci – kręglarze, którzy nie mają do tego żadnych uprawnień. Ukończyli oni krótkie kursy, szkolenia. Niestety obecnie nie funkcjonują przepisy, które regulowałyby kwestię w tym zakresie. Każdy może otworzyć działalność gospodarczą o tym profilu.

Pamiętajmy zatem, iż skorzystanie z pomocy osób, którzy nie mają odpowiedniego doświadczenia i wykształcenia, a więc są nieuprawnione do wykonywania zawodu, może być zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia oraz może spowodować nieodwracalne skutki dla zdrowia. Niestety stan prawny wykonywania zawodu osteopaty nie jest w Polsce szczegółowo uregulowany prawnie. Obecnie osteopaci w Polsce dążą do prawnej reglamentacji wykonywania zawodu w poprzez ustalenie warunków ich pracy, w tym doprowadzenie do uchwalenia ustawy o wykonywaniu zawodu osteopaty i samorządzie zawodowym osteopatów. Dążą również do prawnej ochrony zawodu przed osobami nieuprawnionymi do wykonywania tego zawodu.

Jak wygląda sytuacja Osteopatów w Polsce?

Towarzystwo Osteopatów Polskich wystąpiło w sprawie rejestracji i wpisania zawodu osteopaty do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Zarówno lekarze, jak i fizjoterapeuci podkreślają, iż specyfika udzielania świadczeń z zakresu terapii manualnej wymaga wiedzy i umiejętności wykraczającej poza standardy kształcenia przed dyplomowego na kierunku lekarskim i kierunku fizjoterapii. W związku z powyższym w toku doskonalenia zawodowego podnoszą kwalifikacje i zdobywają wiedzę i umiejętności z tego zakresu. Szkolenia w tym zakresie prowadzone są pod auspicjami towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej i Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *