Tag Archives: fizjoterapia

Gabnet fizjoterapeutyczny - wymogi dla fizjoterapeuty świadczącego swoje usługi podczas wizyt domowych u pacjentów - dotyczy go ustawa

Wymogi związane z gabinetem fizjoterapeutycznym dla fizjoterapeuty świadczącego swoje usługi podczas wizyt domowych u pacjentów – dotyczy go ustawa?

21946
Wymogi związane z gabinetem fizjoterapeutycznym dla fizjoterapeuty świadczącego swoje usługi podczas wizyt domowych u pacjentów - dotyczy go ustawa? Fizjoterapeuta świadczący swoje usługi podczas wizyt domowych u pacjentów, może być osobą zatrudnioną bądź pracować na własnej działalności gospodarczej. Fizjoterapeuta wykonujący swój zawód w ramach działalności gospodarczej jest podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy [...]
Gabinet fizjoterapeutyczny przed ustawą - jak działają prawa fizjoterapeuty?

Czy jeśli ktoś miał gabinet wcześniej, niż weszła ustawa. Ma mniej niż 6 lat doświadczenia którego wymaga ustawa i tylko licencjat to czy ma zamykać gabinet? Czy prawo nie działa wstecz?

18710

Gabinet fizjoterapeutyczny przed ustawą – jak działa prawo fizjoterapeutyczne? Czy jeśli ktoś miał gabinet wcześniej, niż weszła ustawa. Ma mniej niż 6 lat doświadczenia którego wymaga ustawa i tylko licencjat to czy ma zamykać gabinet? Czy prawo nie działa wstecz? Prawo posługiwania się tytułem zawodowym „fizjoterapeuty” przysługuje osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Fizjoterapeucie, który […]

Warunki masażu w biurach | Technik masażysta - ustawa fizjoterapeutyczna

Jakie warunki muszą być spełnione aby wykonywać masaż w biurach (nie taki na krzesłach) dla technika masażu zatrudnionego na umowę zlecenie. Czy ich obowiązuje ustawa fizjo?

19654

Warunki masażu w biurach Jakie warunki muszą być spełnione aby wykonywać masaż w biurach (nie taki na krzesłach) dla technika masażu zatrudnionego na umowę zlecenie. Czy ich obowiązuje ustawa fizjo?   Ustawa o fizjoterapeutach określa kwestie związane z wykonywaniem prawa zawodu fizjoterapeuty. Ustawa za fizjoterapeutę uznaje osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje, określone w ustawie. Ponadto Krajowa Izba […]

Czy fizjoterapeuta może wykonywać zabieg per rectum?

3

21818

Badanie proktologiczne, zwane także badaniem per rectum jest badaniem odbytu i odbytnicy za pomocą ręki. Pozwala to na ocenę struktur znajdujących się wewnątrz jelita grubego, jak i okolicy – gruczołu krokowego, pęcherzyków nasiennych, macicy, jajników. Badanie proktologiczne to nie tylko ocena za pomocą dotyku – analiza śladów na rękawiczce badającego pozwala wnioskować np. o krwawieniu czy nadmiernej ilości śluzu. […]

Kiedy fizjoterapeuta może utracić prawo do wykonywania zawodu?

25126

Obecnie kwestie dostępu do zawodu fizjoterapeuty regulują przepisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 r.  Art. 13 ustawy wskazuje, że prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 2) jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, co potwierdza się orzeczeniem lekarskim […]

Czy fizjoterapeuta, który założył prywatny gabinet przed wejściem ustawy, będzie mógł go dalej prowadzić mimo, iż nie posiada magistra i 6 letniego wymaganego doświadczenia?

1

24142

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty szczegółowo reguluje kwestie dostępu do zawodu i prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Art. 13 ustawy wskazuje, iż prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 2) jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, co potwierdza […]