Tag Archives: ustawa o zawodznie fuzjoterapeuty

Czy fizjoterapeuta, który założył prywatny gabinet przed wejściem ustawy, będzie mógł go dalej prowadzić mimo, iż nie posiada magistra i 6 letniego wymaganego doświadczenia?

1

23165

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty szczegółowo reguluje kwestie dostępu do zawodu i prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Art. 13 ustawy wskazuje, iż prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 2) jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, co potwierdza […]