• Ubezpieczenie obejmuje krzywdy wynikające z niedbałego lub niewskazanego wykonania techniki manipulacji oraz mobilizacji
 • Ubezpieczenie obejmuje techniki suchego igłowania oraz akupunktury.
 • W każdym wariancie zawarta jest pomoc prawna, do 10% wartości ubezpieczenia.
 • Jeśli popełnisz błąd, nie zdiagnozujesz poprawnie pacjenta bądź w wyniku nieprzemyślanego działania wyrządzisz komuś krzywdę to ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia i odszkodowanie w zależności od pakietu, który wybierzesz.
 • Jest to oferta przygotowana wyłącznie dla fizjoterapeutów, dlatego jest tym samym dostosowana do Twoich potrzeb
 • W przypadku pozwu sądowego ubezpieczyciel pokrywa koszty opieki prawnej do kwoty zależnej od pakietu, który wybierzesz
 • Jest to prawdopobnie najkorzystniejsza oferta na rynku z tak dużym zakresem ubezpieczenia
 • W mailu informującym Cię o zawarciu umowy, dostaniesz dla pewności informację od agenta, iż ubezpieczenie obejmuje igłoterapię oraz manipulację. Dzięki temu, mimo niejasności w zapisach ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, masz pewność, że Twoje ubezpieczenie obejmuje właśnie takie praktyki

 • krzywdy wyrządzonej umyślnie
 • Jeśli nie jesteś pełnoprawnym fizjoterapeutą, nie masz ukończonego przynajmniej licencjatu to ta wersja ubezpieczenia nie jest dla Ciebie.
 • krzywdy wyrządzonej w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Jeśli korzystasz z różnego rodzaju sprzętu w swojej pracy a nie posiada on atestów lub jego stan pozostawia wiele do życzenia to ubezpieczyciel ma prawo odmówić Ci wypłaty odszkodowania jeśli szkoda wynikała między innymi z jego użytkowania.
 • wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w związku z wypadkiem przy pracy lub będące następstwem choroby zawodowej
 • krzywdy powstałej wskutek nie zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia preparatów lub substancji chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami
 • związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte zakresem szkody
 • powstałe wskutek oddziaływania azbestu, formaldehydu, prionów lub dioksyn
 • wynikłe z umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zakresu wynikającego z powszechnie obowią­zujących przepisów prawa, w szczególności wprowadzającego zobowiązanie do osiągnięcia rezultatu w miejsce zobowiązania
  do starannego działania

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JEST OBECNIE WYŁĄCZONY